Business Words 1

‚Business Words’ pomogą Ci zrozumieć złożoną terminologię biznesową. Każdy odcinek obejmuje konkretny temat i zawiera zadania do testowania wiedzy.