E-Lab. Fabulous Destinations 1

Program edukacyjno-rozrywkowy dla osób z podstawowym i średnim językiem angielskim, w którym profesorowie języka angielskiego pomagają grupie studentów z różnych krajów poprawić swoje umiejętności językowe. Projekt opiera się na metodologii komunikacyjnej, która jest jednym z najbardziej postępowych sposobów nauki języków obcych.