What Did They Say? Część 2 36

Przywódcy programu ‚What Did They Say?’ pomagają widzom lepiej zrozumieć język angielski i nauczyć się kilku nowych słów. Każdy odcinek składa się z krótkiego wywiadu wideo ze znanymi lub po prostu interesującymi osobami, który jest następnie wyszczególniony na początku i powtórzony jeszcze dwa razy.