Words to Grow 1

‚Words to Grow’ – to jasny słownik animacji dla dzieci od 4 do 10 lat. Program oferuje podstawowe słownictwo angielskie i prowadzi do poznania otaczającego świata.